Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 67120 đọc truyện
Tên khác
Anata ga Kureta Ai no Shi wo
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại