Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 105307 đọc truyện
Tên khác
Blue Morning - Yuuutsu Na Asa - 憂鬱な朝
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại