Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 99077 đọc truyện
Tên khác
Please Forgive This Bad Dolphin
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại