Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 73 , có 281668 đọc truyện
Tên khác
指先から媚薬 指尖的媚藥 指尖的媚藥
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại