Bình chọn
No. 2 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 3 , có 2620460 đọc truyện
Tên khác
Yu Su à, cái đó không thể ăn;
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại