Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 158111 đọc truyện
Tên khác
Vô duyên Phật
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại