Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 37908 đọc truyện
Tên khác
我が美しきヴィクター
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại