Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 56900 đọc truyện
Tên khác
Gozen Ichiji no Senkyaku
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại