Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 37518 đọc truyện
Tên khác
Tuyển tập truyện boy love ngắn về Venom x Eddie
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại