Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 72418 đọc truyện
Tên khác
Kashikomarimashita, Destiny
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại