Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 69703 đọc truyện
Tên khác
KUROKO NO BASKET DJ – Midsummer Night Dream
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại