Bình chọn
No. 14 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 26 , có 544402 đọc truyện
Tên khác
Đang Cập Nhật
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại