Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 39283 đọc truyện
Tên khác
コントラスト, Contrast
Tác giả
,
Nhóm dịch
Thể loại