Bình chọn
No. 29 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 6217 đọc truyện
Tên khác
Đang Cập Nhật
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại