Bình chọn
No. 31 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 153497 đọc truyện
Tên khác
Cành tre
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại