Bình chọn
No. 26 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 159544 đọc truyện
Tên khác
Cành tre
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại