Bình chọn
No. 24 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 95 , có 177856 đọc truyện
Tên khác
Cành tre
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại