Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 52984 đọc truyện
Tên khác
挣宠II
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại