Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 532177 đọc truyện
Tên khác
Tokyo M Female Hard Boiled
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại