Bình chọn
No. 61 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 77 , có 206873 đọc truyện
Tên khác
Nhân tiện thì hiện tại tớ là người thứ mấy rồi?
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại