Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 35380 đọc truyện
Tên khác
Ookami sama o ichiza na boukai
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại