Bình chọn
No. 10 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 26 , có 567644 đọc truyện
Tên khác
Sunjongjeog-in Yusan
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại