Bình chọn
No. 6 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 17 , có 631911 đọc truyện
Tên khác
Sunjongjeog-in Yusan
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại