Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 40316 đọc truyện
Tên khác
Jiog-ui Kkeut-eseo
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại