Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 13722 đọc truyện
Tên khác
Sorekara, Kimi o Kangaeru
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại