Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 47651 đọc truyện
Tên khác
Sougo Tairitsu Frustration , Thất vọng đối cực
Tác giả
Thể loại