Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 9629 đọc truyện
Tên khác
That ridiculously handsome new kid is a threat to my music career
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại