Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 21468 đọc truyện
Tên khác
Okubyoumono ni I Love You
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại