Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 29447 đọc truyện
Tên khác
Aoi Haruyo Saraba, 青い春よさらば!
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại