Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 96 , có 177982 đọc truyện
Tên khác
Goodbye Harlequin
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại