4.2
Bình chọn của bạn
Bình chọn
Sweet Heart Trigger Average 4.2 / 5 out of 126
Thứ hạng
45th, it has 643 monthly views
Tên khác
Đang cập nhật
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Loại truyện
Manga