Bình chọn
No. 12 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 86 , có 534431 đọc truyện
Tên khác
Em trai nhỏ và Anh trai
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại