Bình chọn
No. 47 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 126542 đọc truyện
Tên khác
Em trai nhỏ và Anh trai
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại