Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 153499 đọc truyện
Tên khác
Sex Pistols - 狂野情人
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại