Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 11028 đọc truyện
Tên khác
藤まさしの部屋- Căn phòng của Masashi Satou
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại