Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 185120 đọc truyện
Tên khác
最低な男の腕の中
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại