Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 4689 đọc truyện
Tên khác
Liquor & Cigarette
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại