Bình chọn
No. 9 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 7 , có 1014190 đọc truyện
Tên khác
Do You Understand Fucking Cutie 理解不能クソキューティー
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại