Bình chọn
No. 2 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 3 , có 1871986 đọc truyện
Tên khác
Lãnh thổ đỏ
Tác giả
,
Nhóm dịch
Thể loại