4.7
Bình chọn của bạn
Bình chọn
Real Not Equal Game Root H Average 4.7 / 5 out of 110
Thứ hạng
35th, it has 38.7K monthly views
Tên khác
Real ≠Game √ H りある≠げえむ√H
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Loại truyện
Manga