Bình chọn
No. 78 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 37 , có 327074 đọc truyện
Tên khác
Rakka, Lạc Hạ
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại