Bình chọn
No. 77 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 28 , có 441720 đọc truyện
Tên khác
Rakka, Lạc Hạ
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại