Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 68245 đọc truyện
Tên khác
Ham muốn thầm kín
Tác giả
Thể loại