Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 44023 đọc truyện
Tên khác
Koi Kirari, Kage Sururi
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại