Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 35750 đọc truyện
Tên khác
Koi Kirari, Kage Sururi
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại