Bình chọn
No. 69 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 58 , có 276736 đọc truyện
Tên khác
Youchi na Kou wo Doushiyou
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại