Bình chọn
No. 73 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 129796 đọc truyện
Tên khác
petit mignon: jujin omegaverse プチミニョン-獣人おめがばーす-
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại