Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 27077 đọc truyện
Tên khác
Ore No Itoshi No Neet-kun
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại