3.6
Your Rating
Bình chọn
3.6 / 5 sao, 5 lượt bình chọn.
Thứ hạng
Thứ 244th, 1124 lượt xem
Tên khác
Ooparts Sex - Oopaatsu Sekkusu - Oopaatsu Sekkusu
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Loại truyện
Manga