Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 137532 đọc truyện
Tên khác
おこさまボックス; 孩子们的玩具箱
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại