Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 240494 đọc truyện
Tên khác
Wallow in love Triangle
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại