Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 193933 đọc truyện
Tên khác
Sweet Pain
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại