Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 45 , có 335973 đọc truyện
Tên khác
Okane Ga Nai,  お金がないっ ; 没有钱
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại