Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 69221 đọc truyện
Tên khác
Con quỷ ở cầu thang phía Tây, Devil in the West Stairs, Nishi Kaidan no Akuma, 西階段の悪魔
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại