Bình chọn
No. 97 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 38640 đọc truyện
Tên khác
Le carnivore & le végétarien
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại