Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 52800 đọc truyện
Tên khác
Eyes Speak More Love Than the Mouth, Me ha Kuchi Hodoni Koi Toiu
Tác giả
Nhóm dịch
,
Thể loại